pomelo fashion การคืนสินค้า

POMELOFASHION.COM

คืนสินค้าได้วิธีใดบ้าง?

คุณสามารถคืนสินค้าได้ 4 ช่องทาง:
1. ส่งคืนที่หน้าร้าน Pomelo ทุกสาขา: ฟรี! ระยะเวลาจัดส่งไปยังคลังสินค้า 1 - 2 วัน
2. ส่งคืนที่จุดบริการ Pomelo Pick Up ทุกสาขา: ฟรี! ระยะเวลาจัดส่งไปยังคลังสินค้า 5 - 7 วันทำการ
3. ส่งคืนทางไปรษณีย์ไทย: ฟรี! สำหรับบรรจุภัณฑ์น้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม ระยะเวลาจัดส่งไปยังคลังสินค้า 8 - 10 วัน
4. ส่งคืนที่จุดบริการ 7-Eleven: ฟรี! ระยะเวลาจัดส่งไปยังคลังสินค้า 8 - 18 วัน

คืนสินค้าอย่างไร?

ไปที่ "โปรไฟล์ของฉัน" จากนั้นเลือก "การคืนสินค้า"
คลิก " ทำการคืนสินค้า" แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการส่งคืนพร้อมบอกเหตุผล จากนั้นเลือกช่องทางการคืนสินค้าที่คุณสะดวก

Page Top